ZARZĄDZENIE NR 50/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 126/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 wrzesnia 2018r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 01.04.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.04.2019
  • Data wejścia w życie 01.04.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym -
  • Nr aktu prawnego 50/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny ZARZĄDZENIE NR 50/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 126/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 wrzesnia 2018r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019r.poz 506) w związku z art.6 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz. 1390 ) oraz Uchwały nr VII/43/2011 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian