Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Rady Miejskiej XXVIII/165/16 29.12.2016 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XXVIII/165/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie emisji obligacji. Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XXVIII/164/16 29.12.2016 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXVIII/164/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2017-2023. Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XXVIII/163/16 29.12.2016 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXVIII/163/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 rok. Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XXVIII/162/16 29.12.2016 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XXVIII/162/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XXVIII/161/16 29.12.2016 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXVIII/161/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 r. Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XXVIII/160/16 29.12.2016 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XXVIII/160/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pt. „Program polityki zdrowotnej na lata 2016-2020, obejmujący profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci i młodzieży z terenu Ciechocinka” Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XXVIII/159/16 29.12.2016 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XXVIII/159/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2016 r. o przyjęciu ramowego planu pracy Rady Miejskiej Ciechocinka na 2017 rok Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XXVIII/158/16 29.12.2016 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XXVIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2016 r. o przyjęciu planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2017 rok Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XXVIII/157/16 29.12.2016 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXVIII/157/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wymiaru bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki realizowanych przez samorządowe przedszkola prowadzone przez Gminę Miejską Ciechocinek, a także określenia wysokości opłat za świadczenia samorządowych przedszkoli na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XXVIII/156/16 29.12.2016 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXVIII/156/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, niepublicznych szkół wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Szczegóły
« 1 2 3 6 7 »