Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Rady Miejskiej XLVII/355/14 27.10.2014 Obowiązujący UCHWAŁA NR XLVII/355/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie miasta Ciechocinka Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XLVII/354/14 27.10.2014 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XLVII/354/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 października 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części podobszaru zwanego „Centralny” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XLVII/353/14 27.10.2014 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XLVII/353/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 października 2014 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XLVII/352/14 27.10.2014 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XLVII/352/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 października 2014 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XLIV oraz z XLV i XLVI nadzwyczajnej sesji Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej Nr III/23/14 29.12.2014 Obowiązujący UCHWAŁA Nr III/23/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2014 r. o przyjęciu ramowego planu pracy Rady Miejskiej Ciechocinka na 2015 rok. Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej Nr III/22/14 29.12.2014 Obowiązujący UCHWAŁA Nr III/22/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2014 r. o przyjęciu planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2015 rok Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej Nr III/21/14 29.12.2014 Obowiązujący UCHWAŁA Nr III/21/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2014 r. uchylająca uchwałę w sprawie używania do celów służbowych własnego pojazdu – samochodu osobowego przez burmistrza Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej Nr III/20/14 29.12.2014 Obowiązujący UCHWAŁA Nr III/20/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ciechocinka Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej NR III/19/14 29.12.2014 Obowiązujący UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Ciechocinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015 Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/14 29.12.2014 Obowiązujący UCHWAŁA Nr III/18/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2014 r. o przyjęciu „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ciechocinka na 2015 rok” Szczegóły
« 1 2 3 »