Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 141/19 30.09.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 141/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 września 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 r. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 136/19 25.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 136/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 25 września 2019 roku w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu miasta Ciechocinka na 2020 rok Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 135/19 24.09.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 135/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 września 2019 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 134/19 09.09.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 134/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 09 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę miejsca rekreacji w rejonie wału przeciwpowodziowego w Ciechocinku Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 133/19 09.09.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 133/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 9 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na remont nawierzchni jezdni (od 2+331,00 km do 2+981,00 km), budowę jednostronnego chodnika dla pieszych (od 2+131,00 km do 2+981,00 km) oraz budowę oświetlenia ulicznego (do 0+501,00 km do 2+981,00 km) drogi gminnej nr 2601C ul. Wołuszewskiej w Ciechocinku Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 132/19 06.09.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 132/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 06 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora w czasie jego nieobecności w Przedszkolach Samorządowych w Ciechocinku w roku szkolnym 2019/2020 Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 131/19 05.09.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 131/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 05 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 8 i pawilonu handlowego nr 9 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 130/19 03.09.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 130/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 03 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej – II ETAP Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 129/19 30.08.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 129/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 sierpnia 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 r. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 128/19 28.08.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE Nr 128/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ograniczonego wyznaczonego na dzień 29.08.2019 roku odnośnie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Nieszawskiej działka nr 1418/3 w Ciechocinku Szczegóły
« 1 2 3 12 13 »