Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 85/19 12.06.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 85/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania jury do oceny prac konkursowych i wyłonienia zwycięzcy konkursu „Koncepcja architektoniczno – urbanistyczna rewitalizacji przestrzeni miejskich tj.: Ciechocińskiego Deptaka Sław w Ciechocinku na Al. Armii Krajowej” Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 81/19 10.06.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 81/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę nawierzchni ulicy Stawowej Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 80/19 10.06.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 80/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę parkingu przy ul. Staszica – budowę nawierzchni drogi wraz z zatoką parkingową i odwodnieniem przy ul. Staszica Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 78/19 31.05.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 78/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 8 i pawilonu handlowego nr 9 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 75/19 27.05.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 75/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia Planu Finansowego na rok 2019 oraz wysokość świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 74/19 24.06.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 74/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na budowę recyrkulacji wewnętrznej w oczyszczalni ścieków komunalnych w Ciechocinku – I ETAP Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 73/19 24.05.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 73/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 maja 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 r. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 72/19 23.05.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 72/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 maja 2019r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 70/19 15.05.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 70/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z wykonaniem remontów cząstkowych ulic o nawierzchni asfaltowej grysem bazaltowym i emulsją asfaltową Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 68/19 15.05.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 68/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 15 maja 2019r. w sprawie zatwierdzenia organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku na rok szkolny 2019/2020 Szczegóły
« 1 2 3 6 7 »