Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 56/19 17.04.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 56/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę ulicy Sowińskiego w Ciechocinku w zakresie utwardzenia nawierzchni wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia – I etap Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 56/19 17.04.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 56/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę ulicy Sowińskiego w Ciechocinku w zakresie utwardzenia nawierzchni wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia – I etap Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 55/19 17.04.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 55/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności odbiorowych robót związanych z rozbiórką i budową komina w kotłowni w budynku przy ul. Mickiewicza 20a będącego własnością Gminy Ciechocinek. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 54/19 17.04.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 54/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 8 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 52/19 03.04.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 52/19 BURMISTRZ CIECHOCINKA z dnia 03 kwietnia 2019 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Przedszkolu Samorządowym nr 1 „Bajka” w Ciechocinku Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 51/19 01.04.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 51/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 01 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 49/19 27.03.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE Nr 49/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2018 rok Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 45/19 27.03.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 45/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 44/19 27.03.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 44/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 27.03.2019 r. w sprawie powołania i określenia zasad pracy Komisji opiniującej wnioski na udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie Ciechocinka Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 43/19 27.03.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 43/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z profilowaniem dróg gruntowych w Ciechocinku Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »