Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 22/18 12.02.2018 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 22/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Przetargowej na konserwację, sprzątanie i utrzymywanie publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 21/18 08.02.2018 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 21/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 08 lutego 2018 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Przedszkolu Samorządowym nr 1 „Bajka” w Ciechocinku Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 20/18 05.02.2018 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 20/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 05 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 9 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 19/18 01.02.2018 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 19/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia cennika materiałów promocyjnych w Biurze Kultury, Sportu i Promocji Miasta Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 18/18 31.01.2018 Obowiązujący ZARZĄDZENIE Nr 18/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu wyznaczonego na dzień 31.01.2018 roku odnośnie wydzierżawienia terenu pod lokalizację urządzeń przystosowanych do prowadzenia kawiarenki – ogródka piwnego na terenie miasta Ciechocinka Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 17/18 31.01.2018 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 17/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania składu komisji do jego przygotowania i przeprowadzenia na: konserwację sprzątanie i utrzymywanie publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 13/18 24.01.2018 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 13/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w Ciechocinku – etap I Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 12/18 17.01.2018 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 12/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności przejęcia do zasobów Gminy lokalu użytkowego przy ul. Broniewskiego 4 w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 11/18 17.01.2018 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 11/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni 87,91m2 znajdującego się w budynku przy ul. Broniewskiego 4 w Ciechocinku Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 10/18 15.01.2018 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 10/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 15.01. 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, skierowanego do klubów sportowych działających na terenie Gminy Ciechocinek oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej. Szczegóły
« 1 2 »