Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 133/18 09.10.2018 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 133/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 09 października 2018 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 125/18 28.09.2018 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 125/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 września 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 123/18 21.09.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 123/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 września 2018 roku w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu miasta Ciechocinka na 2019 rok Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 122/18 17.09.2018 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 122/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 7 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 121/18 04.09.2018 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 121/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 04 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 120/18 04.09.2018 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 120/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 04 września 2018 r. w sprawie powołania komisji dla dokonania odbioru prac związanych z czyszczeniem, impregnowaniem oraz malowaniem lakierobejcą elementów drewnianych urządzeń zabawowych na placach zabaw zlokalizowanych w Ciechocinku przy ul. Kopernika, Kościuszki, Mickiewicza, przy Parku Tężniowym oraz na Słońsku Górnym Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 119/18 04.09.2018 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 119/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 04 września 2018 r. w sprawie powołania komisji dla dokonania odbioru prac związanych z doposażeniem placu zabaw zlokalizowanego w Ciechocinku przy ulicy Mieszka I Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 118/18 04.09.2018 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 118/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 04 września 2018 r. w sprawie powołania komisji dla dokonania odbioru prac związanych z remontem ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym nr 1 „Bajka” w Ciechocinku Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 117/18 31.08.2018 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 117/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji dla dokonania odbioru robót związanych z remontem sali nr 20 w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 116/18 31.08.2018 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 116/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji dla dokonania odbioru robót związanych z remontem sali nr 13 w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły
« 1 2 3 12 13 »