Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 56/18 24.05.2018 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 56/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków na rok szkolny 2018/2019 Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 54/18 21.05.2018 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 54/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Ciechocinku Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 52/18 18.05.2018 Obowiązujący ZARZĄDZENIE Nr 52/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu wyznaczonego na dzień 21.05.2018 roku odnośnie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej budynkiem pensjonatowym przy ul. Tężniowej 6 w Ciechocinku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pensjonatu. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 51/18 16.05.2018 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 51/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia organizacji pracy Przedszkola Samorządowego nr 1 „BAJKA” na rok szkolny 2018/2019 Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 50/18 11.05.2018 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 50/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie powołania i określenia zasad pracy Komisji opiniującej wnioski na udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie Ciechocinka Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 49/18 10.05.2018 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 49/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę nawierzchni ulicy Ogrodowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 48/18 09.05.2018 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 48/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 09 maja 2018 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Przedszkolu Samorządowym nr 1 „Bajka” w Ciechocinku Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 47/18 07.05.2018 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 47/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości środków przeznaczonych na wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 46/18 27.04.2018 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 46/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 07 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko urzędnicze pn.”stanowisko ds. dróg miejskich” Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 45/18 07.05.2018 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 45/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 07 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 8 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły
« 1 2 3 5 6 »