Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 173/17 28.12.2017 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 173/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 r. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 172/17 19.12.2017 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 172/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów będących własnością innych jednostek, powierzone do używania Gminie Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 171/17 19.12.2017 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 171/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w magazynie Urzędu Miejskiego Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 170/17 19.12.2017 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 170/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w kasie Urzędu Miejskiego Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 169/17 19.12.2017 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 169/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej gruntów. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 168/17 19.12.2017 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 168/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej metodami potwierdzenia oraz weryfikacji sald aktywów i pasywów Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 167/17 19.12.2017 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 167/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia a także zasad przyznawania dodatku specjalnego i nagród dla kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 166/17 19.12.2017 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 166/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania składu komisji do jego przygotowania i przeprowadzenia na: konserwację, sprzątanie i utrzymanie publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 165/17 18.12.2017 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 165/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 18 grudnia 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 r. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 164 /17 15.12.2017 Obowiązujący ZARZĄDZENIE Nr 164 /17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Ciechocinku Szczegóły
« 1 2 3 17 18 »