Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 154/16 30.12.2016 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 154/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 grudnia 2016 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 r. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 153/16 30.12.2016 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 153/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 151/16 30.12.2016 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 151/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 150/16 23.12.2016 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 150/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej środków trwałych. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 149/16 23.12.2016 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 149/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej pozostałych środków trwałych – wyposażenia. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 148/16 23.12.2016 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 148/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej sprzętu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych będącego w użytkowaniu Urzędu Miejskiego w Ciechocinku. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 147/16 23.12.2016 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 147/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej sprzętu obrony cywilnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego będącego w użytkowaniu Gminy Miejskiej Ciechocinek. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 146/16 23.12.2016 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 146/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w magazynie Urzędu Miejskiego. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 145/17 06.11.2017 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 145/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 06 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z budową oświetlenia ulicznego ulicy Ogrodowej oraz ulicy Żytniej w Ciechocinku Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 145/16 23.12.2016 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 145/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w kasie Urzędu Miejskiego. Szczegóły
« 1 2 3 15 16 »