Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 42/19 26.04.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 42/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 26.03. 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru wykonawców prac związanych z realizacją operacji „Promocja walorów kulturowych, tradycyjnych i przyrodniczych poprzez organizację imprezy kulturalnej – Ciechociński Kabareton, wydanie materiałów promujących walory przyrodnicze, organizacja stoisk kulinarnych i tradycyjnych oraz montaż tablic promujących walory przyrodnicze powiatu aleksandrowskiego” Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 53/19 11.04.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 53/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie na najciekawsze przebranie podczas „4. Ciechocińskiej Parady Majowej” oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 62/19 30.04.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 62/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę oświetlenia ulicznego ul. Granicznej i Dębowej w Ciechocinku Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 58/19 24.04.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 58/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 kwietnia 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 r. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 61/19 29.04.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 61/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 29 kwietnia 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 r. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 63/19 10.05.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 63/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 8 i pawilonu handlowego nr 9 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 57/19 24.04.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 57/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 kwietnia 2019r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 59/19 24.04.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 59/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na budowę recyrkulacji wewnętrznej w oczyszczalni ścieków komunalnych w Ciechocinku – I ETAP Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 50/19 01.04.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 50/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 126/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 wrzesnia 2018r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka 55/19 17.04.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 55/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności odbiorowych robót związanych z rozbiórką i budową komina w kotłowni w budynku przy ul. Mickiewicza 20a będącego własnością Gminy Ciechocinek. Szczegóły
« 1 2 3 56 57 »