Nagrody i stypendia

Nagrody i stypendia sportowe

Zgodnie z art. 31  ustawy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, organy samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

W związku z tym, Rada Miejska Ciechocinka podjęła dwie uchwały:

 1. W sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych oraz grach zespołowych;
 2. W sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.
  – Stypendia, nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane zawodnikom      zrzeszonym w klubach sportowych mających siedzibę i działających na terenie  Gminy Miejskiej Ciechocinek, a także zawodnikom zamieszkałym na terenie  Gminy Miejskiej Ciechocinek, którzy są członkami klubów mających siedzibę  poza Gminą Miejską Ciechocinek.
  – Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek klubu, w którym zawodnik  jest zrzeszony, maksymalnie na okres roku kalendarzowego.
  – Wnioski składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechocinku w  terminach: do 15 stycznia i do 15 sierpnia danego roku kalendarzowego.
  – Wnioski o przyznanie nagrody i wyróżnienia należy składać w sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Ciechocinku w terminie do  31 października danego roku.
  – Z kolei przyznanie nagrody sportowej lub wyróżnienia może nastąpić z  inicjatywy Burmistrza Ciechocinka, a także na wniosek Gminnej Rady Sportu lub  innych podmiotów działających w sferze kultury fizycznej i sportu.
  – W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami nagroda lub  wyróżnienie mogą być udzielone w innym terminie z inicjatywy Burmistrza  Ciechocinka

NAGRODY SPORTOWE ZA WYSOKIE WYNIKI W MIĘDZYNARODOWYM
I KRAJOWYM WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM, PRZYZNANE PRZEZ BURMISTRZA CIECHOCINKA

(zgodnie z Uchwałą Nr V/29/11 Rady Miejskiej Ciechocinka)

 1. Jakub Zwierzchowski – BKS „Chemik – siatkówka – 100,00 złotych miesięcznie na okres 7 miesięcy, tj. w okresie od 1 lutego do 31 sierpnia 2021 r.
 2. Filip Jędruszczak – BKS „Chemik – siatkówka – 100,00 złotych miesięcznie na okres 7 miesięcy, tj. w okresie od 1 lutego do 31 sierpnia 2021 r.
 3. Przemysław Deręgowski – ALKS „STAL” Grudziądz – kolarstwo – 200,00 złotych miesięcznie na okres 7 miesięcy, tj. w okresie od 1 lutego do 31 sierpnia 2021 r.
 4. Patrycja Kwiatkowska – CKB „Potężnie” – boks – 200,00 złotych miesięcznie na okres 7 miesięcy, tj. w okresie od 1 lutego do 31 sierpnia 2021 r.
 5. Julian Kornacki – Ciechociński Klub Bokserski „Potężnie” – boks – 200,00 złotych miesięcznie na okres 7 miesięcy, tj. w okresie od 1 lutego do 31 sierpnia 2021 r.
 6. Daniel Piotrowski – CKB „Potężnie – boks – 200,00 złotych miesięcznie na okres 7 miesięcy, tj. w okresie od 1 lutego do 31 sierpnia 2021 r.
 7. Dominik Marcinkowski – CKB „Potężnie – boks – 100,00 złotych miesięcznie na okres 7 miesięcy, tj. w okresie od 1 lutego do 31 sierpnia 2021 r.
 8. Damian Deręgowski – CKB „Potężnie – boks – 100,00 złotych miesięcznie na okres 7 miesięcy, tj. w okresie od 1 lutego do 31 sierpnia 2021 r.
 9. Stefan Masłowski – Toruńska Akademia Tenisowa – tenis – 150,00 złotych miesięcznie na okres 7 miesięcy, tj. w okresie od 1 lutego do 31 sierpnia 2021 r.
 10. Natalia Jabłońska – Toruń „Multisport Team” – pływanie – 150,00 złotych miesięcznie na okres 7 miesięcy, tj. w okresie od 1 lutego do 31 sierpnia 2021 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian