Nagrody i stypendia

Nagrody i stypendia sportowe

Zgodnie z art. 31  ustawy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, organy samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

W związku z tym, Rada Miejska Ciechocinka podjęła dwie uchwały:

 1. W sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych oraz grach zespołowych;
 2. W sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.
  – Stypendia, nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane zawodnikom      zrzeszonym w klubach sportowych mających siedzibę i działających na terenie  Gminy Miejskiej Ciechocinek, a także zawodnikom zamieszkałym na terenie  Gminy Miejskiej Ciechocinek, którzy są członkami klubów mających siedzibę  poza Gminą Miejską Ciechocinek.
  – Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek klubu, w którym zawodnik  jest zrzeszony, maksymalnie na okres roku kalendarzowego.
  – Wnioski składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechocinku w  terminach: do 15 stycznia i do 15 sierpnia danego roku kalendarzowego.
  – Wnioski o przyznanie nagrody i wyróżnienia należy składać w sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Ciechocinku w terminie do  31 października danego roku.
  – Z kolei przyznanie nagrody sportowej lub wyróżnienia może nastąpić z  inicjatywy Burmistrza Ciechocinka, a także na wniosek Gminnej Rady Sportu lub  innych podmiotów działających w sferze kultury fizycznej i sportu.
  – W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami nagroda lub  wyróżnienie mogą być udzielone w innym terminie z inicjatywy Burmistrza  Ciechocinka

 

Informujemy, iż Burmistrz Ciechocinka przyznał stypendia sportowe zawodnikom, którzy złożyli stosowne wnioski, zgodnie z warunkami zawartymi w §2 Uchwały Nr V/29/11 Rady Miejskiej Ciechocinka.

1.Filip Jędruszczak – BKS „Chemik – siatkówka – 100,00 złotychmiesięcznie na okres7 miesięcy, tj. w okresie od 1 lutego do 31 sierpnia 2019 r.

2.Jakub Zwierzchowski– BKS „Chemik – siatkówka100,00 złotychmiesięcznie na okres7 miesięcy, tj. w okresie od 1 lutego do 31 sierpnia 2019 r.

3. Maria BorowickaSKS „Aleksandria” – siatkówka100,00 złotychmiesięcznie na okres7 miesięcy, tj. w okresie od 1 lutego do 31 sierpnia 2019 r.

4. Wiktoria Grącka – SKS „Aleksandria” – siatkówka – 100,00 złotychmiesięcznie na okres7 miesięcy, tj. w okresie od 1 lutego do 31 sierpnia 2019 r.

5. Karolina Suwalska – SKS „Aleksandria” – siatkówka – 100,00 złotychmiesięcznie na okres7 miesięcy, tj. w okresie od 1 lutego do 31 sierpnia 2019 r.

6. Roksana Frączek – UKS „Jedynka” – tenis ziemny150,00 złotychmiesięczniena okres7 miesięcy, tj. w okresie od 1 lutego do 31 sierpnia 2019 r.

7. Przemysław Deręgowski – ALKS „STAL” Grudziądz – kolarstwo200,00 złotychmiesięcznie na okres7 miesięcy, tj. w okresie od 1 lutego do 31 sierpnia 2019 r.

8. Brajan Wudecki – CKB „Potężnie” – boks – 100,00 złotychmiesięcznie na okres7 miesięcy, tj. w okresie od 1 lutego do 31 sierpnia 2019 r.

9. Daniel Piotrowski – CKB „Potężnie – boks – 300,00 złotychmiesięcznie na okres7 miesięcy, tj. w okresie od 1 lutego do 31 sierpnia 2019 r.

10.Jakub Szmajda – Ciechociński Klub Bokserski „Potężnie” – boks100,00 złotychmiesięcznie na okres7 miesięcy, tj. w okresie od 1 lutego do 31 sierpnia 2019 r.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian