Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych

Urząd Miejski w Ciechocinku
87-720 Ciechocinek ul. Kopernika 19
www.bip.ciechocinek.pl

Mirosław CIURYŁO
Tel.: 54-416 18 00 w. 133
e-mail: iod[at]ciechocinek[dot]pl

Informacje

Rejestr zmian