Ogłoszenia miejskie

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.05.2021 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 44972 w Ciechocinku przy ulicy Piekarskiej na istniejącym maszcie, działka nr 459/18 Szczegóły
Artykuł 24.05.2021 Ogłoszenie dot. możliwości uzyskania dofinansowania na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 20.05.2021 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla budowy odcinka elektroenergetycznego sieci kablowej niskiego napięcia na terenie działek o nr. ewid. 2029/7, 2055/2, 2029/5, 2029/9, 2029/10, 2029/11, 2029/12 Szczegóły
Artykuł 20.05.2021 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla przebudowy systemu odprowadzania wody mineralnej z terenu Rozlewni Wód Mineralnych na terenie działek nr 2643/11 i 2643/12 położonych przy ul. Solnej oraz nr 102/4, nr 102/3, nr 102/2 Szczegóły
Artykuł 20.05.2021 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Artykuł 13.05.2021 Jak bezpiecznie się spisać? Porady spisowe dla seniorów Szczegóły
Przetargi 12.04.2021 Drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki – ul. Kopernika Szczegóły
Przetargi 12.04.2021 Trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki – ul. Piaskowa Szczegóły
Artykuł 12.04.2021 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – ul. Stolarska Szczegóły
Artykuł 12.04.2021 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – ul. Szmurły oraz ul. Konopnickiej Szczegóły