Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-04-19 09:11:55 UCHWAŁA Nr I/3/16 MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W CIECHOCINKU z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru sekretarza Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku Szczegóły
2 2018-04-19 09:06:06 UCHWAŁA Nr I/2/16 MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W CIECHOCINKU z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku Szczegóły
3 2018-04-16 22:39:09 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn "Budowa odcinka gazociągu n/c dn 125 wraz z przyłączem gazowym n/c dn 63 na działkach nr 2296/22, nr 2296/27 położonych przy ulicy Bema w Ciechocinku” Szczegóły
4 2018-04-16 22:33:19 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn "Budowa odcinka gazociągu n/c dn 110 oraz dn 90 wraz z przyłączami gazowymi n/c dn 63 na działkach nr 2105/1, nr 2105/14, nr 2105/15, nr 2105/13, nr 2163, nr 2155/1, nr 2146/2, położonych w strefie ochrony uzdrowiskowej „C”, w obrębie ewidencyjnym miasto Ciechocinek”. Szczegóły
5 2018-04-16 22:28:12 Dostawa do siedziby Zamawiającego nowego samochodu lekkiego ratowniczo-rozpoznawczego do 3,5t mc na bazie furgonu osobowo -towarowego dla jednostki OSP w Ciechocinku Szczegóły
6 2018-04-16 14:38:39 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - ds. dróg miejskich Szczegóły
7 2018-04-13 00:04:47 Dnia 30 kwietnia 2018r. (poniedziałek) Urząd Miejski w Ciechocinku będzie NIECZYNNY Dnia 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) URZĄD MIEJSKI W CIECHOCINKU będzie NIECZYNNY Zarządzenie NR 5/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 05 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy… Szczegóły
8 2018-04-12 23:58:09 ZARZĄDZENIE NR 40/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dostawę nowego samochodu lekkiego ratowniczorozpoznawczego do 3,5t mc na bazie furgonu osobowo -towarowego dla jednostki OSP w Ciechocinku Szczegóły
9 2018-04-12 23:55:46 ZARZĄDZENIE NR 39/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 11 kwietnia 2018 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku Szczegóły
10 2018-04-12 23:50:36 ZARZĄDZENIE NR 38/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 11 kwietnia 2018 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Przedszkolu Samorządowym nr 1 „Bajka” w Ciechocinku Szczegóły
« 1 2 3 4 88 89 90 »