Oświadczenia majątkowe jednostek organizacyjnych

Elżbieta Balcerowska  Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Elżbieta Baryza  Oświadczenie majątkowe złożone w 2007 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r.
 Korekta oświadczenia za 2008 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.
 Korekta oświadczenia za 2010 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.
 Oświadczenie złożone na zakończenie kadencji
Wanda Buchalska  Oświadczenie majątkowe złożone w 2007 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Ewa Chrzanowska  Oświadczenie majątkowe złożone w 2007 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r.
 Korekta oświadczenia za 2008 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.
 Korekta oświadczenia majątkowego za 2013 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r. -Korekta
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Katarzyna Dzięgelewska  Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r. -Korekta
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Tomasz Górecki  Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Barbara Kawczyńska  Oświadczenie majątkowe złożone w 2007 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.
 Korekta oświadczenia majątkowego za 2013 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r. -Korekta
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Małgorzata Kobusińska  Oświadczenie majątkowe złożone dnia 21.05.2013 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.
 Korekta oświadczenia majątkowego za 2013 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Elżbieta Madoń  Oświadczenie majątkowe złożone w 2007 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r.
 Korekta oświadczenia z 2008 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r. -Korekta
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Jolanta Mikołajczyk  Oświadczenie majątkowe złożone w 2007 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r.
 Korekta oświadczenia za 2008 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.
 Oświadczenie złożone na zakończenie kadencji
Agnieszka Ochocińska  Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Sławomir Okulicz  Oświadczenie majątkowe złożone w 2007 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.
 Korekta oświadczenia za 2010 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Elwira Rogowska  Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r.
 Korekta oświadczenia za 2008 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Mariola Różańska  Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r.
 Korekta oświadczenia za 2008 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.
 Korekta oświadczenia majątkowego za 2013 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Iwona Rutecka  Oświadczenie majątkowe złożone dnia 01.09.2013 r.
 Oświadczenie złożone na zakończenie kadencji
 Oświadczenie majątkowe złożone dnia 05.02.2014r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Aldona Sobierajska  Oświadczenie majątkowe złożone w 2007 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r.
 Korekta oświadczenia za 2008 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji
Ewa Strzelecka-Słomkowska  Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Henryka Terpiłowska  Oświadczenie majątkowe złożone w 2007 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r.
 Uzupełnienie do oświadczenia z dnia 29.04.2008 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r.
 Korekta oświadczenia za 2008 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.
 Oświadczenie złożone na zakończenie pracy
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.
 Korekta oświadczenia majątkowego za 2013 r.
Małgorzata Wesołowska  Oświadczenie majątkowe złożone w 2007 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r.
 Korekta oświadczenia za 2008 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.
 Oświadczenie złożone na zakończenie pracy
Anna Władkowska  Oświadczenie majątkowe złożone w 2007 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.
 Korekta oświadczenia za 2010 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.
 Korekta oświadczenia majątkowego za 2013 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r. -Korekta
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Andrzej Wojdyło  Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.
 Korekta oświadczenia majątkowego za 2013 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Mirosława Zaręba  Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r.
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r.
 Oświadczenie złożone na zakończenie zatrudnienia
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.

Informacje

Rejestr zmian