Nagrody i stypendia

Nagrody i stypendia sportowe

Zgodnie z art. 31  ustawy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, organy samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

W związku z tym, Rada Miejska Ciechocinka podjęła dwie uchwały:

 1. W sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych oraz grach zespołowych;
 2. W sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.
  – Stypendia, nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane zawodnikom      zrzeszonym w klubach sportowych mających siedzibę i działających na terenie  Gminy Miejskiej Ciechocinek, a także zawodnikom zamieszkałym na terenie  Gminy Miejskiej Ciechocinek, którzy są członkami klubów mających siedzibę  poza Gminą Miejską Ciechocinek.
  – Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek klubu, w którym zawodnik  jest zrzeszony, maksymalnie na okres roku kalendarzowego.
  – Wnioski składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechocinku w  terminach: do 15 stycznia i do 15 sierpnia danego roku kalendarzowego.
  – Wnioski o przyznanie nagrody i wyróżnienia należy składać w sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Ciechocinku w terminie do  31 października danego roku.
  – Z kolei przyznanie nagrody sportowej lub wyróżnienia może nastąpić z  inicjatywy Burmistrza Ciechocinka, a także na wniosek Gminnej Rady Sportu lub  innych podmiotów działających w sferze kultury fizycznej i sportu.
  – W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami nagroda lub  wyróżnienie mogą być udzielone w innym terminie z inicjatywy Burmistrza  Ciechocinka

 

Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą Nr V/29/11 Rady Miejskiej Ciechocinka Burmistrz Ciechocinka Leszek Dzierżewicz przyznał następujące nagrody sportowe:

1. Stefan Masłowski (300 zł) – Kapustka Tenis Klub Toruń – zawodnik trenuje tenis, w 2017 roku wywalczył m.in. I miejsce w rankingu w Ogólnopolskim cyklu turniejów Tenis 10 Cup o puchar Agnieszki Radwańskiej w Poznaniu i Puszczykowie.

2. Przemysław Deręgowski (300 zł) – Klub LUKS „Grodno” w Nowogrodzie – zawodnik trenuje kolarstwo, w 2017 roku wywalczył m.in. złoty medal w Mistrzostwach Międzywojewódzkich Młodzików na torze w wyścigu drużynowym w Szczecinie.

3. Filip Jędruszczak (600 zł) – Bydgoski Klub Sportowy „Chemik” – zawodnik trenuje siatkówkę, w 2017 roku zajął m.in. I miejsce w Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kategorii młodzik.

4. Adam Milewski (500 zł) – Bydgoski Klub Sportowy „Chemik” – zawodnik trenuje siatkówkę, w 2017 roku zdobył m.in. I miejsce w Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kategorii młodzik.

5. Oliwia Dziarska (500 zł) – Uczniowski Klub Sportowy „Kurort” w Ciechocinku – zawodniczka trenuje pływanie, w roku 2017 w Ogólnopolskich Zawodach Pływackich o Puchar Burmistrza Mława zajęła m.in. I miejsce na 50 m stylem klasycznym, I miejsce na 100 m stylem klasycznym oraz I miejsce na 100 m stylem zmiennym.

6. Filip Matusiak (300 zł) – Uczniowski Klub Sportowy „Kurort” w Ciechocinku – zawodnik trenuje pływanie, w roku 2017 podczas III Wiosennych Zawodów Pływackich o Puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy wywalczył m.in. I miejsce na 100 m stylem klasycznym.

7. Michał Kulpa (800 zł) – Uczniowski Klub Sportowy „Kurort” w Ciechocinku – zawodnik trenuje pływanie, w roku 2017 w Ogólnopolskich Zawodach Pływackich o Puchar Burmistrza Miasta Mława zdobył m.in. I miejsce na 50 m stylem grzbietowym, I miejsce na 100 m stylem grzbietowym i I miejsce na 100 m stylem dowolnym.

8. Jakub Zwierzchowski (800 zł) – Bydgoski Klub Sportowy „Chemik” – zawodnik trenuje piłkę siatkową, w roku 2017 zajął III miejsce w Finale Mistrzostw Polski Kadetów.

9. Jakub Szmajda (800 zł) – Ciechociński Klub Sportowy „Potężnie” – zawodnik trenuje boks. W roku 2017 zawodnik zdobył m.in. brązowy medal oraz 1. Klasę Sportową na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Boksie o Puchar Polskiego Komitetu Olimpijskiego pod patronatem Prezydenta Miasta Konina.

10. Daniel Piotrowski (500 zł) – Ciechociński Klub Sportowy „Potężnie” – zawodnik trenuje boks, w roku 2017 zajął drugie miejsce w Pucharze Polski Juniorów i Kadetów w Boksie Olimpijskim w Grudziądzu.

11. Roksana Frączek (500 zł) – UKS „Jedynka” – zawodniczka trenuje piłkę siatkową, w roku 2017 zajęła m.in. III miejsce w Mistrzostwach Województwa Młodziczek w Bydgoszczy – gra pojedyncza.
12. Alex Karkosik (800 zł) – zawodnik Formuły 3, w roku 2017 wywalczył trzecie miejsce w pierwszym wyścigu piątej rundy serii Euroformuła Open, na brytyjskim torze Silverstone, zostając najmłodszym w historii Polakiem na podium Formuły 3.

13. Tomasz Sikorski (1000 zł) – Uczniowski Klub Sportowy „Kurort” w Ciechocinku – trener; grupa sportowa trenowana przez Tomasza Sikorskiego od 10 lat przywozi medale  z zawodów rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian